Dochodzenie odszkodowania za wypadek w Norwegii

Dochodzenie odszkodowania za wypadek w Norwegii

W Norwegii sprawy odszkodowawcze reguluje ustawa o ubezpieczeniach pojazdów (bilansvarsloven), a zasady przyznawania odszkodowań za szkody na osobie i mieniu skadeerstatningsloven, czyli ustawa o odszkodowaniach.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek w Norwegii

Wypadki komunikacyjne w Norwegii

W Norwegii sprawy odszkodowawcze reguluje ustawa o ubezpieczeniach pojazdów (bilansvarsloven), a zasady przyznawania odszkodowań za szkody na osobie i mieniu skadeerstatningsloven, czyli ustawa o odszkodowaniach.

Za wszelkie wypadki komunikacyjne – zderzenia i uszkodzenia pojazdów, szkody osobowe (także wypadki śmiertelne), potrącenia pieszych, rowerzystów czy motocyklistów, można otrzymać odszkodowanie z polisy OC sprawcy, zgłaszając roszczenia do jego Towarzystwa Ubezpieczeń. Szkody na pojazdach, jeśli jest mobilny i może powrócić do kraju, można także zgłosić do korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce. Znacznie korzystniejsze jest jednak zgłoszenie roszczeń bezpośrednio w kraju zdarzenia. Jeśli więc nie wiesz, jak to zrobić, skonsultuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem lub adwokatem działającym na terenie Norwegii.

Szkody osobowe nie wymagają konieczności pozostania w Norwegii do czasu zakończenia leczenia, można powrócić do Polski i tutaj kontynuować proces leczenia powypadkowego. Ważne jednak, aby pierwsza konsultacja medyczna nastąpiła niezwłocznie po zdarzeniu, najlepiej do 72h od wypadku.

Jeśli uległeś wypadkowi w Norwegii, postaraj się zgromadzić wszelkie dowody i informacje o sprawcy i danych jego ubezpieczyciela, skonsultuj się z lekarzem i spisz oświadczenia świadków zdarzenia lub pobierz ich dane. Powierzając dochodzenie roszczeń profesjonaliście, możesz uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie oraz pokrycie wszelkich strat i szkód majątkowych. Skonsultuj swoją sprawę już dziś. 

Wypadki przy pracy w Norwegii

Każdy wypadek, który miał miejsce w pracy i podczas godzin pracy, był związany z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub powierzonych przez pracodawcę zadań i spowodowany był przyczyną zewnętrzną będzie uznany za wypadek przy pracy. Po jego zaistnieniu należy niezwłocznie poinformować przełożonego lub pracodawcę, a ten powinien zawiadomić Inspekcję Pracy oraz zgłosić wypadek do NAV.

Każdy pracodawca w Norwegii ma obowiązek ubezpieczyć swoich pracowników, dlatego odszkodowanie będzie wypłacał jego Ubezpieczyciel z zawartej polisy OC ubezpieczenia pracowniczego. Równocześnie nie ma konieczności wykazania winy lub zaniedbania pracodawcy w zakresie BHP lub organizacji pracy – jeśli wypadek uznano przez NAV za wypadek przy pracy, pracownikowi będzie się należało odszkodowanie.

W przypadku, gdy wypadek spowoduje doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 15% lub większego, można także uzyskać odszkodowanie z NAV.

Ubezpieczyciel pracodawcy pokryje szkodę ekonomiczną, czyli uszczerbek w majątku poszkodowanego pracownika – utracone lub zmniejszone dochody, koszty niepokryte przez Helfo lub inne szkody majątkowe (zazwyczaj strata pojawia się w chwili przejścia na zasiłek przejściowy z AAP). Dodatkowo pracownik ma prawo uzyskać zadośćuczynienie za urazy i uszkodzenia ciała powodujące krótkotrwałą lub długotrwałą niezdolność do pracy albo niepełnosprawność, czyli uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczyciel pokryje także przyszłe koszty związane z wypadkiem, a w przypadku śmierci pracownika zapewni wyrównanie dochodów i majątku najbliższej rodziny zmarłego.

Gdy miałeś wypadek przy pracy w Norwegii i nie wiesz, czy należy Ci się wyrównanie strat materialnych i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, skonsultuj sprawę z adwokatem, który potwierdzi, o co możesz się ubiegać i pomoże w dochodzeniu roszczeń. To nieoceniona pomoc przy ubieganiu się o odszkodowanie, a dzięki bezpłatnej pomocy prawnej, nie będziesz ponosić kosztów obsługi adwokata.

Terminy przedawnienia roszczeń, czyli kiedy należy zgłosić szkodę

Nie można zapomnieć o terminie przedawnienia roszczeń o odszkodowanie, czyli prawnie ustalonym czasie na zgłoszenie roszczeń do Ubezpieczyciela sprawcy szkody. W Norwegii termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata i liczony jest od daty zdarzenia. Nawet jeśli leczenie powypadkowe jeszcze trwa – należy dokonać już zgłoszenia roszczeń, aby nie pozbawić się możliwości uzyskania odszkodowania.

Należy pamiętać, iż wypadek w pracy powinien zostać zgłoszony do NAV w ciągu roku od zdarzenia, a do wypłaty świadczeń konieczne jest uznanie wypadku za wypadek przy pracy.

Powrót do Polski po wypadku przy pracy w Norwegii

Długotrwały proces leczenia po wypadku oraz przebywanie na zwolnieniu lekarskim może być dla pracujących w Norwegii trudnym czasem, jeśli związany jest dodatkowo z rozłąką z najbliższymi. Nie ma jednak konieczności, aby poszkodowany pracownik przebywał przez cały proces leczenia na terenie Norwegii. Możliwy jest powrót do Polski i kontynuacja leczenia w kraju, z zachowaniem prawa do wypłaty świadczeń chorobowych oraz zasiłku przejściowego z AAP. Wyjazd z Norwegii wymaga jednak pisemnej zgody NAV. Jeśli nie wiesz, jak taką zgodę uzyskać, możesz skonsultować swój przypadek z adwokatem. Pamiętaj, że wyjazd z Norwegii bez zgody NAV może skutkować wstrzymaniem lub odmową wypłaty zasiłku chorobowego.

Jeśli doznałeś w Norwegii obrażeń w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, czy potrącenia przez pojazd jako pieszy lub rowerzysta walcz o swoje prawa z pomocą kancelarii adwokackiej, zwiększając swoje szanse na wypłatę odszkodowania. W Norwegii możesz liczyć na darmową pomoc prawną, dlatego nie wahaj się skorzystać z pomocy i doświadczenia adwokata przy dochodzeniu odszkodowania.

Więcej informacji o dochodzeniu odszkodowań w Europie znajdziesz na PrawoiOdszkodowania.pl