Outsourcing. Czym jest i dlaczego jest ważny?

Outsourcing. Czym jest i dlaczego jest ważny?

Outsourcing. Czym jest i dlaczego firmy z niego korzystają?

Outsourcing polega po prostu na korzystaniu z usług zewnętrznych firm, które mogą zrobić za nas to, na co my nie mamy czasu. Dla przykładu: prowadząc dużą spółkę, korzysta się często z usług zewnętrznego księgowego lub księgowej, zamiast zatrudniać taką osobę u nas na etat. Ma to swoje zalety takie jak chociażby wygoda i zdanie się na ekspertów. Niedawno pisaliśmy także o outsourcingu w kontekście PR-u. Zastanawialiśmy się nad wadami i zaletami zarówno współpracowania z agencją, jak i otwieraniem własnego działu w firmie.

Zaoszczędzenie kosztów

W 2016 roku firma Deloitte przeprowadziła badanie, które wykazało, że outsourcing często wybiera się po to, aby ograniczyć koszty. W zależności od branży pojawiają się różne sposoby na ograniczenie kosztów. Jeśli na przykład mówimy o firmie informatycznej, to możemy wybrać taką, która pracuje w dowolnym miejscu na świecie. Logiczne jest więc, że najbardziej atrakcyjne są firmy z tych rejonów, gdzie rządzą stosunkowo niskie ceny.

Wygoda

Koszty kosztami, ale pamiętajmy, że outsourcing to również wygoda. Dzięki temu, że dany obszar naszej działalności zrzucamy na zewnętrzną firmę, możemy cieszyć się tym, że duża część obowiązków po prostu nie będzie naszym zmartwieniem. Idealnym przykładem jest tutaj logistyka. Prowadzenie własnego działu logistycznego wymaga skrupulatnego zarządzania transportem, przechowywania produktów w magazynach, a także dbanie o wysyłkę. Jeśli zaś wybieramy zewnętrzną firmę, wszystkie te sprawy przestają być naszym utrapieniem.

Hierarchia czy układ partnerski?

Jak powinna wyglądać nasza relacja z firmą, która świadczy nam usługi rachunkowe, logistyczne lub informatyczne? Warto pamiętać, że relacje między takimi firmami nie powinny przypominać relacji odbiorcy z dostawcą, ale powinny przybierać formę partnerstwa. Układ taki sprawdza się wtedy, kiedy jest korzystny dla obu stron, a więc niezbędna jest tu idea grania do tej samej bramki.

Co nam daje outsourcing oprócz zmniejszenia kosztów?

Outsourcing to nie tylko niższe koszty oraz pozbycie się balastu, ale także dostęp do wiedzy, której bez doświadczenia nie możemy sami posiąść. Gdy korzystamy z usług zewnętrznej firmy, to mamy pewność, że naszymi potrzebami zajmuje się grono ekspertów, którzy dużą część swojego życia poświęcili na doskonalenie się w swojej dziedzinie. Będą więc oni mieć dużo większą wiedzę niż my, jeśli dla nas prowadzenie określonego działu jest tylko małym wycinkiem całej działalności.